Ljubavna magija

Moja religija je veoma jednostavna –

Moja religija je ljubav

Važna stvar,

koja ima ključnu ulogu u usavršavanju čovjeka u njegovom životu jeste

ljubav.


Međutim,

ona može biti i uzrok čovjekove propasti!

Ljubav može proizlaziti iz čovjekovih stvarnih i razumskih potreba, a isto tako može biti posljedica prolaznih osjećanja i niskih prohtjeva duše (strasti).Ako je ta ljubav proizašla iz stvarnih čovjekovih potreba i utemeljena na svjesnosti onda će sigurno čovjeka dovesti do najuzvišenijeg savršenstva i ispunit će mu život spokojom i srećom, ali ako je proizvod brzoprolazećih osjećanja i strasti, onda će uzrokovati propast.

Ljubavna magija – Šta je mjerilo i kako raspoznati?

Ovdje se postavlja pitanje na koji način možemo odrediti o kojoj se vrsti ljubavi radi i šta je mjerilo za nju.U odgovoru možemo reći da je Uvišeni Bog u prirodu svakog čovjeka ugradio različite moći, kako bi koristeći se tim perceptivnim moćima odredio jasan put.

Ljubavna magija i razum kao značajno mjerilo

Moć razuma je stup i temelj svakog ispravnog raspoznavanja i ako mu posvetimo pažnju i prepustimo mu ulogu sudije, on će rasvjetliti put, odrediti cilj i sredstva potrebna za stizanje do cilja. Baš na osnovu spomenutog u islamu se kaže da je jedan sat razmišljanja vrijedniji od jedne godine ibadeta.Prema tome, poštovani pitaoče, prije nego posegnete za bilo kojom ljubavnom magijom ili dovom, odvojite vrijeme, razmislite i odredite cilj, a potom analizirajte puteve za stizanje do tog cilja. Siguran sam da ćete ga tako brže ostvariti.

Ljubavna magija i Magijski zakoni

Tu važi jedno pravilo vjerovanje u Boga je neizostavno. Ne može se očekivati išta od sila prirode ako ne postoji vjera u Boga. Vjerovanje samo u magijske zakone bez vjerovanja u Boga je apsurd.Magija je sveobuhvatna škola učenja koja je svakoj stvari posvetila pažnju, a za ljubavni i intimni život utvrdila je najbolje načine i puteve, kao što su ljubavni rituali za brak, ljubavna magija za vraćanje voljene osobe, ljubavna magija za stupanja u brak i drugo. Sve je to utvrdjeno na vrlo složen i detaljan način. Stoga možete moćima i vještinama koje ljubavna magija ima, pronaći svoju ljubav i životnog sudruga i iskusiti miran život pun ljubavi.

Ljubavna magija kao najljepsi ritual

Uz razum i svijest o vjeri, magija je također jedan od postojećih zakon u ovom svijetu, koja može čovjeku pomoći u prosvjetljenju razuma i sticanju onog što je za njega poželjno. Dakle, ljubavna magija dolazi tek na trećem mjestu, nakon razuma i vjere.

Ljubavna magija i vjera

U stvorenom poretku postoji veza između čovjeka i Boga, koju je čovjek nažalost zaboravio usljed nemara i podpadanja pod strasti i šejtanska došaptavanja. Nužda čovjeka tjera da izađe iz nemara i zaborava i da okrene svoje lice od Boga, Gospodara i Stvoritelja svijeta.

Dakle, i sama magija, ljubavna magija ustvari predstavlja iskrenu usredsrijeđenost čovjeka na Boga, popraćenu znanjem.

Vjerovanje u magiju je vjersko stanje u čovjeku, a njegova zbilja je let čovjekove duše prema Bogu.U čovjekovoj svijesti postoje razni plamenovi koji povremeno čovjeka upozoravaju na njegove greške, na stranputice i iskrivljeno mišljenje i upravo ti mnogobrojni plamenovi udaljavaju ga od skretanja na pogrešni put.Razlog zbog kojeg nas niz materijalnih nagona veže za Ovaj svijet je isti razlog zbog kojeg su naši duhovni nagoni vezani za neki drugi svijet.Dakle, magijski ritual, u ovom slučaju ljubavna magija, je stanje usredsređenosti psihe (duše) dva bića jednog na drugo: jedno je beskrajno malo (čovjek), a drugo beskrajno veliko (Bog).

Pročitajte:

Ljubavna magija

Ljubavna magija za zaljubljene i zaljubljivanje

Ljubavna magija za vjernost i predanost

Ljibavna magija na daljinu – Vraćanje voljene osobe

Create your website at WordPress.com
Get started